ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ FBO Model Large scale completly controlled waste, Waste water treatment tank (six tanks)

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ออคต้า รุ่น FBO Model ขนาด 6 ถัง

FBO Model Large scale completly controlled waste, Waste water treatment tank (six tanks)

Waste water treatment flow schematic

อ่านเพิ่มเติม “ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ FBO Model Large scale completly controlled waste, Waste water treatment tank (six tanks)”

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ FBO Model Large scale completly controlled waste, Waste water treatment tank (four tanks)

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ออคต้า รุ่น FBO Model ขนาด 4 ถัง

FBO Model Large scale complely controlled waste, Waste water treatment tank (four tanks)

Waste water treatment flow schematic อ่านเพิ่มเติม “ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ FBO Model Large scale completly controlled waste, Waste water treatment tank (four tanks)”

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ FBO Model Large scale complely controlled waste, Waste water treatment tank (two tanks)

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ออคต้า รุ่น FBO Model ขนาด 2 ถัง

FBO Model Large scale complely controlled waste, Waste water treatment tank (two tanks)

Waste water treatment flow schematic อ่านเพิ่มเติม “ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ FBO Model Large scale complely controlled waste, Waste water treatment tank (two tanks)”

ถังบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีทางชีวะภาพแบบใช้อากาศ (Waste water treatment tank with aerobic bio filter)

ถังบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีทางชีวะภาพแบบใช้อากาศ (Waste water treatment tank with aerobic bio filter)

TBA Model, Total waste water treatment tank with aerobic bio filter อ่านเพิ่มเติม “ถังบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีทางชีวะภาพแบบใช้อากาศ (Waste water treatment tank with aerobic bio filter)”

ถังบำบัดน้ำเสียแบบประหยัด (Economical water treatment tank)

CP Model ถังบำบัดน้ำเสียแบบประหยัด (Economical water treatment tank)

CP Model
Economical water treatment tank

ถังบำบัดน้ำเสียแบบประหยัด มีกำแพงกักเก็บน้ำเสียแบบประหยัด ทำให้น้ำเสียไหลต่อเนื่องแบ่งเป็นห้องบำบัดน้ำเสียและห้องกรองชีวภาพ อ่านเพิ่มเติม “ถังบำบัดน้ำเสียแบบประหยัด (Economical water treatment tank)”

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น TBA ถังบำบัดน้ำเสียที่มีตัวกรองชีวภาพแบบแอโรบิค แยกออกจากถังบำบัดน้ำเสียแบบตกตะกอน

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น TBA ถังบำบัดน้ำเสียที่มีตัวกรองชีวภาพแบบแอโรบิค แยกออกจากถังบำบัดน้ำเสียแบบตกตะกอน

TBA Model
Total waste water treatment tank with aerobic bio filter อ่านเพิ่มเติม “ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น TBA ถังบำบัดน้ำเสียที่มีตัวกรองชีวภาพแบบแอโรบิค แยกออกจากถังบำบัดน้ำเสียแบบตกตะกอน”

ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเติมอากาศ ออคต้า ขนาด 100000 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเติมอากาศ ออคต้า ขนาด 100000 ลิตร อ่านเพิ่มเติม “ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเติมอากาศ ออคต้า ขนาด 100000 ลิตร”

ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเติมอากาศ ออคต้า ขนาด 90000 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเติมอากาศ ออคต้า ขนาด 90000 ลิตร อ่านเพิ่มเติม “ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเติมอากาศ ออคต้า ขนาด 90000 ลิตร”

ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเติมอากาศ ออคต้า ขนาด 80000 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเติมอากาศ ออคต้า ขนาด 80000 ลิตร อ่านเพิ่มเติม “ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเติมอากาศ ออคต้า ขนาด 80000 ลิตร”

ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเติมอากาศ ออคต้า ขนาด 70000 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเติมอากาศ ออคต้า ขนาด 70000 ลิตร อ่านเพิ่มเติม “ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเติมอากาศ ออคต้า ขนาด 70000 ลิตร”